Nowotwór kości – czym się charakteryzuje i jak z nim walczyć

2019-06-12

24230386 mJakiś czas temu mogliście przeczytać na naszym blogu ogólny artykuł o nowotworach. Tym razem postanowiliśmy skupić się na jednym konkretnym typie choroby nowotworowej. Poniższy tekst przybliża najważniejsze informacje dotyczące mięsaków kości, dlatego polecamy go Waszej uwadze.

Nowotwory kości – czym się charakteryzują?

Nowotwory kości to grupa nowotworów, pod którą to nazwą kryje się kilka różnorodnych jednostek chorobowych. W swojej złośliwej postaci nie należą do zbyt częstych – według statystyk mięsaki kości to jedynie około 0,5% wszystkich nowotworów złośliwych, a kostnomięsnaki rozpoznaje się u zaledwie około 100 osób rocznie.[1] Do łagodnych nowotworów kości zalicza się natomiast między innymi kostniaki czy chrzęstniaki.

Warto zauważyć, że nauka rozgranicza nowotwory pierwotnie atakujące kości, a rodzaje raka występujące w kościach jako przerzuty.

Podobnie jak w przypadku innych typów chorób nowotworowych, nowotwory kości to choroby o charakterze autoimmunologicznym, o nie zawsze jasnej genezie. W kontekście ich podobieństwa do innych chorób tego typu nie zaskakuje na pewno to, że podstawą dobrych rokowań jest wczesne wykrycie problemu.

 

Diagnostyka nowotworów kości

W przypadku przerzutów do kości często trudno jest znaleźć objawy, które w łatwy sposób pozwolą na rozpoznanie choroby. Bardzo częsty jest jednak przeszywający ból pojawiający się w zaatakowanej okolicy, który pozostaje odporny na działanie leków przeciwbólowych.

W przypadku nowotworów pierwotnie atakujących kości, kwestia bólu jako elementu ułatwiającego diagnozę również przejawia się na pierwszym planie. W nieco późniejszym stadium zaawansowania choroby znaczące mogą być także guzy oraz zniekształcenia, szczególnie częste w przypadku nowotworów złośliwych.[2] Charakterystyczne są także zaburzenia funkcjonowania kończyny, poczucie ucisku, przykurcz.

Ostatecznie kwestie diagnozy rozwiązują badania takie jak RTG czy tomografia komputerowa, które pozwalają określić, z jaką chorobą mamy do czynienia.

 

Nowotwory kości – leczenie

Zasadniczo leczenie nowotworów kości nie różni się zbytnio od leczenia stosowanego w przypadku innych nowotworów.

Do popularnych sposobów leczenie zalicza się zatem zarówno radioterapię, jak i chemioterapię. W przypadku bardziej zaawansowanych stadiów choroby często stosuje się radioterapię paliatywną[3], której założeniem jest skrócenie czasu leczenia. Do głównych wskazań do tego rodzaju terapii należą miedzy innymi ucisk rdzenia kręgowego, ból związany z przerzutami do kości, zmiany zagrażające drożności przełyku, tchawicy, odbytnicy.[4]

Często wykorzystuje się także metody chirurgiczne, między innymi w celu usunięcia zmian i guzów, jeśli ich lokalizacja to umożliwia.

Nadmienić trzeba, że z uwagi na dotkliwy ból, który często towarzyszy nowotworom kostnym, szczególną uwagę przykłada się także do leczenia samego bólu. W takim przypadku stosuje się leki opioidowe, zwiększając również dawkę niesteroidowych leków przeciwzapalnych. W specyficznych sytuacjach wykorzystuje się także technikę blokowania nerwu obwodowego, ciągłe znieczulenie miejscowe czy leczenie hormonalne.[5]

 

Rola fizjoterapeuty w terapii pooperacyjnej nowotworów kości

Leczenie chirurgiczne raka kości łączy się z koniecznością rehabilitacji chorego. Mowa tu nie tylko o rehabilitacji szpitalnej, ale pełnym planie fizjoterapii, który obejmować może następne miesiące, czy lata. Nowotwory kości stwarzają również ryzyko implementacji protezy onkologicznej; także w takich przypadkach obecność odpowiednio przygotowanego profesjonalisty jest nieodzowna.[6]

Rolą terapeuty jest w takich przypadkach opracowanie odpowiedniego zestawu ćwiczeń oraz praca z pacjentem i kontrolowanie jego postępów. Zakres pracy rehabilitanta jest w tym przypadku szeroki i zależny od indywidualnego przypadku – bardzo często dotyczy jednak reedukacji ruchowej, ale również sposobów na niefarmakologiczne leczenie bólu. Na wszystkie pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą konsultanci MediStuff!

 

 

[1] Mięsaki kości, pod red. P. Rutkowski, T. Świtaj [w:] Onkologia w praktyce klinicznej – edukacja, r. 2018, tom 4, nr 3, s. 126.

[2] Tamże, z. 127.

[3] W. Leppert, E. Nowakowska, Rola radioterapii w leczeniu objawów zaawansowanej choroby nowotworowej [w:] Medycyna Paliatywna w Praktyce, r. 2008, tom 2, nr. 2, s. 34.

[4] Tamże, s. 35.

[5] J. Dobrogowski, M. Krajnik, J. Jassem, J. Wordliczek, Stanowisko dotyczące postępowania przeciwbólowego u chorych na nowotwory [w:] Onkologia w Praktyce Klinicznej, r. 2009, s. 60.

[6] N. Wyrzykowska, Rehabilitacja po implementacji protezy onkologicznej z powodu mięsaka kości udowej – opis przypadku [w:] Niepełnosprawność- zagadnienia, problemy, rozwiązania, nr. 2/2016, s. 52.


PawelKurzynskiMedistuff

Paweł Kurzyński

Ukończył studia 2 stopnia kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydgiera w Bydgoszczy. Ukończone kursy: -masażu 2 stopnia z […]

Czytaj więcej