Rehabilitacja po udarze mózgu i innych dysfunkcjach neurologicznych

rehabilitant i terapeuta medistuff.pl

Rehabilitacja neurologiczna to złożony proces, który często realizowany jest w sposób ciągły, natomiast w przypadku ostrych chorób, a także urazach ośrodkowego układu nerwowego, powinien być prowadzony już od pierwszej doby. Wczesne podjęcie rehabilitacji, jest niezwykle ważne przy wystąpieniu udaru mózgu, stwardnienia rozsianego, urazach rdzenia kręgowego oraz czaszkowo-mózgowych. Najlepsze efekty w rehabilitacji neurologicznej, uzyskuje się poprzez prowadzenie jej przez wykwalifikowany i posiadający dużą wiedzę personel. Dlatego warto skorzystać z oferty MediStuff.

Rehabilitacja po udarze mózgu oraz innych dysfunkcjach natury neurologicznej, stanowi proces, w którym główną składową, jest usprawnianie Pacjentów. W tym celu wykorzystywane są różnorodne narzędzia, takie jak ćwiczenia fizyczne, specjalistyczne metody kinezyterapuetyczne, metody instumentalne, z wykorzystaniem przyrządów i aparatury oraz metody relaksacyjne. W przypadku każdego chorego, dobierane są one w sposób spersonalizowany, by rehabilitacja przynosiła jak najlepsze efekty. Postępy na bieżąco analizowane są przez prowadzącego terapię fizjoterapeutę.

Praca z pacjentem po udarze jest bardzo ważna

Bardzo ważne, by rehabilitację po udarze rozpocząć jak najwcześniej. To samo dotyczy również urazów czaszkowo-mózgowych i Pacjentów z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Rehabilitacja po udarze w domu polega głównie na prowadzeniu ćwiczeń biernych lub czynnych w łóżku. Chodzi przede wszystkim o czynności takie jak sadzanie Pacjenta, stawianie go i naukę chodu. Wszystkie elementy powinny odbywać się w krótkich seriach, które należy zakończyć specjalnymi ćwiczeniami oddechowymi oraz kontrolować tętno Pacjenta. Dzięki temu możliwe staje się utrzymanie pełnego zakresu ruchu oraz pobudzane jest krążenie krwi, które stanowi bardzo ważny element w stymulacji mózgowia.

W przypadku Pacjentów leżących, nie można zapominać o odpowiednich ćwiczeniach kończyn dolnych, gdyż odgrywają one dużą rolę we właściwej profilaktyce żylnej choroby zakrzepowej. Nasi doświadczeni fizjoterapueci, przeprowadzają z Pacjentami w ramach terapii, ćwiczenia manipulacyjne i chwytne, które mają na celu przyspieszenie powrotu utraconych w wyniku zmian chorobowych funkcji organizmu. Naszym celem, jest przywrócenie osoby rehabilitowanej do aktywnego życia rodzinnego i społecznego.

Dlaczego rehabilitacja po udarze jest ważna?

Udar mózgu może być bardzo niebezpieczny, dlatego odpowiednia rehabilitacja, stanowi bardzo ważny element w całym procesie powrotu do zdrowia. W wyniku udaru, pojawiają się takie dolegliwości, jak zanik mowy oraz pamięci, niedowład kończyny górnej lub dolnej, trudności w przełykaniu, zaburzenia równowagi, niemożność wykonania celowego ruchu, a także niezrozumienie wypowiadanych słów. Samodzielność Pacjenta po udarze ulega znacznemu obniżeniu. Nawet codzienne czynności, takie jak dbanie o prawidłową higienę, spożywanie posiłków lub ubieranie się, mogą stanowić ogromną trudność i być niemożliwe do wykonania bez pomocy innej osoby. 

Rehabilitacja po udarze jest niezbędna do poprawy jakości życia.Taki stan uniemożliwia bowiem człowiekowi nawet względne samodzielne funkcjonowanie. Rehabilitacja w tym przypadku jest możliwa dzięki odpowiedniej plastyczności mózgu. Jego nieuszkodzone części, dzięki zastosowaniu właściwie dobranych ćwiczeń, mogą całkowicie lub częściowo przejąć działania, za które odpowiadała zaatakowana część mózgu. Ważne jest również odpowiednio szybkie podjęcie działania. Wcześnie podjęta rehabilitacja, pozwala na szybkie przywrócenie funkcji motorycznych i poznawczych.

Korzyści dla Pacjentów

Z rehabilitacji po wylewie krwi do mózgu płynie wiele korzyści. Przede wszystkim w znaczący sposób poprawia się sprawność ruchowa oraz intelektualna Pacjentów. Dzięki podjęciu odpowiednich ćwiczeń, można powrócić do aktywności fizycznej. To również świetna nauka samodzielności. Rehabilitacja po wylewie zapobiega powstawaniu powikłań, które spowodowane są dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami narządu ruchu. Dzięki niej, ulegają spowolnieniu procesy chorobowe. Rehabilitacja łagodzi także dolegliwości bólowe oraz podnosi jakość i komfort życia.

Najlepsze efekty można osiągnąć poprzez korzystanie z usług sprawdzonej firmy, oferującej usługi związane z prowadzeniem rehabilitacji. Zachęcamy do skorzystania z usług MediStuff, gdyż dysponuje zespołem prawdziwych profesjonalistów, dla których pomoc ludziom wymagającym specjalnej opieki, stanowi prawdziwą misję i daje poczucie spełnienia. Nasz personel nieustannie zdobywa nową wiedzę, niezbędną do sprawowania właściwej opieki nad podopiecznymi. Dzięki temu pomagamy szybko wrócić do zdrowia i cieszyć się życiem.

Przeciwwskazania do rehabilitacji

Rehabilitacja po udarze, zabiegi i ćwiczenia, to niezwykle ważne elementy w całym procesie powrotu do zdrowia. Należy mieć jednak na uwadzę fakt, iż mogą pojawić się pewne przeciwwskazania, które wykluczają możliwość zastosowania konkretnych metod. Do najczęściej występujących czynników, zalicza się między innymi miażdżyca, stany zapalne, zakrzepica, nadciśnienie i niewydolność krążenia. Każdy Pacjent i metody, które mogą zostać zastosowane, każdorazowo wymagają indywidualnego podejścia. To istotna kwestia, brana pod uwagę przez naszych fizjoterapeutów.

Wcześnie podjęta rehabilitacja, jest warunkiem przywrócenia Pacjentowi sprawności. Powinna być wprowadzona jak najszybciej i kontynuowana tak długo, aż przyniesie oczekiwane rezultaty. Szerokie możliwości różnorodnych metod i zabiegów, przeprowadzanych przez posiadający dużą wiedzę personel, dają nie tylko szansę na powrót do zdrowia, ale zapobiegają również powstawaniu kolejnych udarów. Warto zatem korzystać z rozwiązań, które oferuje współczesna medycyna. MediStuff to miejsce, w którym nasi Pacjenci znajdą pomoc i wsparcie.