Rehabilitacja po złamaniu kręgosłupa

Złamanie kręgosłupa jest jednym z najpoważniejszych złamań, jakie mogą nastąpić na skutek gwałtownego urazu lub postępującej choroby. Rokowania co do powrotu do sprawności zależą od tego, która część kręgosłupa uległa załamaniu, oraz tego, czy nastąpiło przerwanie rdzenia kręgowego. Niezależnie jednak od tego należy możliwie szybko wprowadzić rehabilitację po złamaniu kręgosłupa. Ma ona na celu przywrócenie sprawności lub utrzymanie jej na optymalnym poziomie. 

Fizjoterapeuci zatrudnieni w MediStuff mają duże doświadczenie w rehabilitacji osób po przebytych złamaniach, w tym po złamaniu kręgosłupa. Jest to proces długotrwały, wymagający od Pacjenta dużej cierpliwości. Na początku rehabilitacja ma na celu pionizację, czyli przejście do pozycji stojącej. W przypadku braku powikłań neurologicznych, czyli przy zachowaniu ciągłości rdzenia kręgowego rehabilitacja zmierza do przywrócenia pełnej sprawności Pacjenta. Cały proces może potrwać do sześciu miesięcy, a w przypadku osób mniej sprawnych przed urazem nawet dłużej.

Na czym polega rehabilitacja po urazie kręgosłupa

Rehabilitacja po złamaniu kręgosłupa to stabilizacja i wzmocnienie gorsetu mięśniowego utrzymującego kręgosłup w pożądanej pozycji. Po osiągnięciu odpowiedniego stopnia stabilności Pacjenci na nowo uczą się chodzić, początkowo z użyciem kul lub balkonika. Chodzi tu głównie o to, aby zapobiec gwałtownym, niekontrolowanym ruchom mogącym negatywnie wpłynąć na kręgosłup. Następnie wprowadza się kinezyterapię – Pacjenci pod opieką doświadczonych terapeutów MediStuff wykonują ćwiczenia mające na celu prawidłową stymulację mięśniowo-nerwową. 

Proces rehabilitacji może być uzupełniony o terapię manualną, podczas której wykwalifikowany fizjoterapeuta poprawia ruchomość i zmniejsza bolesność zrastającego się kręgosłupa. Dodatkowo można stosować także kinesiotaping, czyli odpowiednie oklejanie elastycznymi taśmami mającymi na celu odciążenie i stabilizację kręgosłupa. Warto zastosować tę metodę w początkowym okresie, czyli po zdjęciu gorsetu lub kołnierza rehabilitacyjnego. Finalnie Pacjent jest motywowany do podejmowania aktywności ruchowej, takiej jak pływanie czy jazda na rowerze stacjonarnym.

Rehabilitacja po złamaniu kręgosłupa z uszkodzonym rdzeniem kręgowym

W przypadku złamania kręgosłupa z przerwaniem lub uszkodzeniem rdzenia kręgowego, powrót do pełnej sprawności bywa niemożliwy. Nie oznacza to jednak, że należy zrezygnować z rehabilitacji po złamaniu kręgosłupa. Ma ona na celu maksymalne przywrócenie osłabionych funkcji oraz kompensację funkcji na stałe utraconych. Po uszkodzeniu rdzenia kręgowego może dojść do całkowitego lub częściowego paraliżu kończyn. Rehabilitacja prowadzona przez kadrę MediStuff prowadzi do utrzymania zachowanych funkcji oraz poprawy siły mięśniowej.

Bardzo ważne jest tu wprowadzenie rehabilitacji neurologicznej mającej na celu normalizację odruchów rdzeniowych oraz stymulację czucia powierzchniowego i głębokiego. Zabiegi prowadzone przez rehabilitantów zmierzają do zapobiegania zanikowi mięśni i jak najdłuższego utrzymania maksymalnego stopnia sprawności Pacjenta. W przypadku paraliżu kończyn dolnych rehabilitacja skupia się głównie na wzmocnieniu górnej części ciała. Doświadczeni fizjoterapeuci MediStuff pomagają Pacjentom dobrać terapię odpowiednią do ich potrzeb.