Rehabilitacja z problemami kardiologicznymi

rehabilitant i terapeuta medistuff.pl

Rehabilitacja kardiologiczna stanowi kompleksowe i zaplanowane na całe życie Pacjenta działanie, zmniejszające zaburzenia chorobowe. Umożliwia poprawienie sprawności fizycznej, stanu psychicznego i ogólnej jakości życia chorego. Ten rodzaj rehabilitacji, jest ścisłym połączeniem usprawniania i zapobiegania. Pozwala na usunięcie czynników, które zwiększają ryzyko występowania chorób układu krążenia. Powinni w niej uczestniczyć przede wszystkim Pacjenci z chorobą niedokrwienną serca, po zawale serca, Pacjenci po chirurgicznym leczeniu wad zastawkowych, chorzy z niewydolnością serca oraz po przeszczepieniu serca.

W całym procesie rehabilitacji kardiologicznej, istotne są poszczególne elementy, leżące w jej programie. Zawierają one przeprowadzenie badania Pacjenta, jego odpowiednią edukację, stosowanie ćwiczeń fizycznych, a także zapewnienie właściwej pomocy psychospołecznej oraz porad. Korzystając z oferty firmy MediStuff, można uzyskać wszystkie te elementy. Usługi świadczone są przez wykwalifikowany personel, który na bieżąco poszerza swoją rozbudowaną wiedzę. Dzięki temu nasi Pacjenci znajdują się przez cały okres leczenia w dobrych rękach.

Zawał serca - częsty problem

Zawał serca to dość częste zjawisko. Ważnym elementem, jest pamiętanie o tym, by po wyjściu ze szpitala nie rezygnować z aktywności fizycznej. Rehabilitacja po zawale, pozwala zdecydowanie szybciej odzyskiwać sprawność i dobre samopoczucie. Oczywiście na początku wszystkie drobne czynności mogą okazać się sporym wyzwaniem. Należy jednak stopniowo zwiększać ilość podejmowanego wysiłku. Dobrym ćwiczeniem mogą być chociażby krótkie spacery po mieszkaniu, które z czasem mogą zostać wydłużone. Po stopniowym odzyskiwaniu sił, można wprowadzić również ćwiczenia z niewielkimi ciężarami.

Podjęcie rehabilitacji kardiologicznej

Rehabilitacji kardiologicznej powinni poddać się Pacjenci w przypadku większości schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Ważną składową jest w tym przypadku stosowanie odpowiedniego treningu fizycznego. Tego rodzaju zalecenia obejmują wszystkich Pacjentów, po przeprowadzeniu uprzedniej oceny ryzyka, na podstawie wcześniejszej aktywności fizycznej. Właściwie przeprowadzony trening, powinien zawierać wszystkie elementy, takie jak rozgrzewka, ćwiczenia rozciągające, wytrzymałościowe, oporowe oraz końcowe o malejącej aktywności.

Rehabilitacja na różnych etapach

Rehabilitację po zawale, należy podjąć możliwie jak najwcześniej. Ćwiczenia powinny obejmować zarówno gomnastyke oddechową, jak również ćwiczenia określonych grup mięśniowych i ćwiczenia relaksacyjne. Wszystko uzależnione jest głównie od fazy choroby oraz obecności ewentualnych powikłań. Wczesna faza rehabilitacji, obejmuje etap leczenia szpitalnego oraz rehabilitacji wykonywanej w domu. Ostatnim etapem, jest późna rehabilitacja kardiologiczna przeprowadzana w warunkach ambulatoryjnych.

Modele rehabilitacji

We wszystkich etapach, wykorzystywane są odpowiednie modele rehabilitacji kardiologicznej. Przydziela się do nich osoby o odpowiednich predyspozycjach i stopniu rozwoju choroby. We wczesnym etapie rehabilitacji, może być to na przykład model szybkiego usprawniania, do którego zaliczają się Pacjenci z małym ryzykiem powikłań oraz dobrą tolerancją wysiłku. W przypadku chorych, znajdujących się w ostrej fazie choroby, z małą tolerancją wysiłku i dużym ryzykiem pojawienia się różnego rodzaju powikłań, stosowany jest model powolnego tempa usprawniania. W tym przypadku ćwiczeń jest mniej oraz są one zdecydowanie lżejsze.